دانش و درآمد

الماس یه بازی پرسش و پاسخ سرعتیه که میزان دانش و درآمد شما رو افـزایش می‌ده!